Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika

A formanyomtatványon megadott adatokat a Laufen CZ s.r.o. dolgozza fel, amelynek elérhetőségei:


A vállalat neve: Laufen CZ s.r.o.
Címe: V Tůních 3/1637
120 00 Prága
Tel.: +420 296 337 701
Email: gdpr@laufen.net

A megadott adatokat a weboldalunkon keresztül hozzánk eljuttatott kérések kezelésére és feldolgozására, valamint az Ön engedélyével az Ön számára érdekes marketing-kommunikációs anyagok továbbítására használjuk fel. A feldolgozás jogi alapja az igényelt szolgáltatás biztosítása, a reklámkommunikációra vonatkozóan pedig az Ön beleegyezése.


A megadott adatok bekérése teljes mértékben szükséges az igényelt szolgáltatások biztosításához, máskülönben Ön nem válhatna a Laufen CZ ügyfelévé.  Ezzel ellentétben, az elektronikus marketingkommunikáció továbbítására vonatkozó adatok nem nélkülözhetetlenek a fent nevezett szerződéses viszony fenntartására. Erre vonatkozóan nem születnek automatikus döntések, és a felhasználásra az  Európai Unión belül kerül sor.  Csak azoknak a harmadik feleknek nyílik jogosultságuk ugyanerre, amelyek esetében a Laufen CZ s.r.o.-t jogilag kötelezve van az adatszolgáltatásra, valamint azoknak a vállalatoknak, amelyeket megbízhatnak a vállalat belső adatkezelési szolgáltatásaival kapcsolatosan.


A személyes adatokat csak addig használjuk fel, ameddig az szükséges, hasznos és az adatok relevánsak, és a szerződéses jogviszony végét követően minden esetben addig, ameddig arra jogilag szükség van.  Amennyiben a jogviszony véget ért, az adatokat kizárólag a hatályos jogi kötelezettségek teljesítésének céljára és az ahhoz szükséges időtartamra őrizzük meg, és teljes mértékben zároltatjuk. Ez egészen pontosan a szerződéses jogviszony végét követően öt évnél nem hosszabb időtartamot jelent.  

 
A jelenlegi szabályozásban előírt feltételeknek megfelelően Ön jogosult az adatokba való betekintésre, azok módosítására és törlésére, és kérelmezheti feldolgozásuk korlátozását, tiltakozhat feldolgozásuk ellen, kérheti adatainak hordozhatóságát vagy visszavonhatja hozzájárulását, a gdpr@laufen.net címen történő megkereséssel. Követelés is benyújtható a Spanyol Adatvédelmi Hivatalhoz vagy az érintett ország hivatalához.

Jogi Nyilatkozat